JEXTRA WORK - JEXTRA CLEAN WORK

Facilitaire dienstverlening

Bij JEXTRA draait alles om mensen en een correcte tewerkstelling 

Zo word iedere nieuwe medewerker opgeleid tot

"facilitair medewerker van kantoren en sociale lokalen".

Dan zit je reeds goed qua contract, verloning, en jobbeheersing.

Aangevuld met een afgelijnde planning, time management,

de nodige HR ondersteuning, en onze digitale tools

En dit krijg je er bovenop : een vaste werkpost en een vast contract.


 


Jextra bestaat enkel uit lokale HUB's, dus u werkt steeds in eigen streek !


Zie onze recente HR grafiek van een Jextra HUB 

Het bewijs dat het wel degelijk anders en beter kan!

Woonwerk-tussenwerftijd new
Vaste medewerkers-bijverdieners
Gemiddelde prestatie-uren per maand new
Ziekteverzuim-verloop new
1
2
JEXTRA WORK - JEXTRA CLEAN WORK

Niet onbelangrijk is de sociale innovatie:

Jextra kiest voluit voor meer ketensamenwerking.

Dat vraagt innovatieve partnerships, op lokaal niveau in een werkbaar “ecosysteem”.

Door die ketenbenadering bieden we enorm veel kansen in opleiding en werkgelegenheid.

Opleiding, vorming en alle flankerende initiatieven, steeds rond lokale en vaste werkgelegenheid.

We zetten alles in, door het opleiden en begeleiden naar vaste jobs, kennis/vaardigheden worden vlot en laagdrempelig opgebouwd via “Jextra Active Training”.